Πρόβες " Όρνιθες" (1. και 2.) στο Χόρτο Πηλίου το 2004. 
Πρόβες "Προμηθεύς Δεσμώτης" στην Γλυφάδα το 2004.