"Ο Θούριος του Ρήγα"  (Μελοποιημένος ολόκληρος - 126 στίχοι)    1998 - Έτος ΡΗΓΑ

(1798 - 1998)   200 ΧΡΌΝΙΑ ΑΠO ΤΗΝ ΘΑΝAΤΩΣΗ ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ