Πάσχα Ιερόν (Πρόβα)Πάσχα ιερόν (Νίκος Βαρδιάμπασης & Eρινεώς)